Welke organisatie vorm

WELKE ORGANISATIEVORM

eurohealthconnect is een onafhankelijke en grensbrede stichting naar Nederlands recht, die in november 2008 voortgekomen is uit de rond tien jaar eerder opgerichte vereniging “Euregionaal Servicecentrum voor Gezondheid (ESG)”. Het ESG heeft twee INTERREG III A-projecten succesvol afgerond: Euregionaal Servicecentrum voor Gezondheid (ESG) en Cross Border Patient Mobility (in the Euregion).

eurohealthconnect heeft een Dagelijks Bestuur, een Raad van Toezicht en een Raad van Participanten. De Raad van Toezicht houdt toezicht op en verleent advies aan het bestuur, maar functioneert daarnaast vooral als unieke denktank op het gebied van het grensoverschrijdende Nederlands-Duitse gezondheidswezen. De deelnemers zijn geëngageerde Europeanen – meestal van regionale of nationale overheidsinstanties – en beschikken derhalve over eigen contacten in gezondheidsnetwerken op euregionaal, nationaal en/of op Europees niveau. De Raad van Participanten bestaat uit het gezondheidsnetwerk dat in het kader van ESG is begonnen en over de jaren heen verder is uitgebreid.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Daniela Grobe: Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen (MGEPA), Düsseldorf (D)

(Inmiddels werkzaam voor het Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen; opvolger wordt binnenkort bekendgemaakt)

  • Hilke Altona: Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration, Hannover (D)

(Inmiddels werkzaam voor de vertegenwoordiging van de deelstaat Nedersaksen bij de EU in Brussel; opvolger wordt binnenkort bekendgemaakt)

  • E. (Ed) Maagdelijn: Zorgvuldig Advies, Utrecht (NL)