WAT DOEN WIJ

WAT DOEN WIJ

Wij wijzen u de weg. Wij ontwikkelen, ondersteunen en begeleiden grensoverschrijdende gezondheidsprojecten, die door samenwerking over de grens voor een verbetering van de zorgsituatie in de Nederlands-Duitse grensregio en daarbuiten zorgen. Veelal kunnen wij door inzet van een goede mix van business, science en health partijen én met aandacht voor patiënten- en gebruikerswensen tot duurzame en innovatieve en daarmee gewenste oplossingen komen.

Wij kunnen uit successen en grote ervaring op vlak van INTERREG putten en daarmee ondersteunen wij organisaties volledig bij het aanvragen van Europese subsidies voor kwalitatief hoogwaardige gezondheidsprojecten. Wij zijn grensbreed actief op het gehele gezondheidsvlak: van Antibioticaresistentie tot Zorgcontracten. Daarbij coördineren wij naast aanvraag desgewenst ook als Management Office de uitvoer en afronding van deze projecten en zorgen op deze manier mede voor een goed resultaat.

Als onafhankelijke Nederlands-Duitse stichting staan wij voor kwalitatief hoogwaardige oplossingen die praktisch inzetbaar zijn.

ACTIVITEITEN & UITGEVOERDE OPDRACHTEN