VOOR EN MET WIE

VOOR EN MET WIE

Wij hebben een sterk netwerk. eurohealthconnect is vooral werkzaam voor grote kennis-, zorginstellingen en overheidsinstanties, zoals ziekenhuizen, ministeries, universiteiten, zorgverzekeraars maar ook voor patiëntenorganisaties, (huis-)artsen en andere zorginstellingen.

In het kader van ons over de jaren gegroeide grote netwerk en de intensiteit van onze activiteiten, werken wij samen met alle relevante acteurs uit de Nederlandse en Duitse gezondheidswereld, de wetenschap en het bedrijfsleven. Wij kennen de “ins” en “outs” van het grensoverschrijdende gezondheidswezen en de zorgmarkten van beide landen door en door. Tot onze contacten horen bijvoorbeeld:

Acute Zorg Euregio (Voorheen: Traumacentrum Euregio)

BZK (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

CWZ (Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis)

CZ (Zorgverzekeraar CZ)

DNHK (Deutsch-Niederländische Handelskammer/Duits-Nederlandse Handelskamer)

EDR (Eems-Dollard Regio)

EPECS (European Patients Empowerment for Customised Solutions)

EUREGIO

HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands)

Het Roessingh

Klinikum Oldenburg

Klinikverbund Westmünsterland

LZG (Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen)

MGEPA (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen)

MST/Thoraxcentrum (Medisch Spectrum Twente)

NLGA (Niedersächsisches Landesgesundheitsamt)

Radboudumc (Radboud Universitair Medisch Centrum)

Schlaflabor Gronau

SKB Winterswijk (Streekziekenhuis Koningin Beatrix)

UKD (Universitätsklinikum Düsseldorf)

UKM/Institut für Hygiene (Universitätsklinikum Münster)

UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen)

UT (Universiteit Twente)

VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)