VWS

VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Inhoudelijke en logistieke organisatie van het symposium “Grenzeloze samenwerking in de Nederlands-Duitse ziekenhuiszorg”

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft eurohealthconnect op 22 juni 2011 het symposium “Grenzeloze samenwerking in de Nederlands-Duitse ziekenhuiszorg” georganiseerd. Rond 200 deelnemers vanuit het Nederlandse en Duitse gezondheidswezen kwamen daar op uitnodiging van de vier betrokkene ministeries* in het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen samen.

Dit symposium was bedoeld om bestuurders van Nederlandse en Duitse ziekenhuizen, artsenorganisaties en zorgverzekeraars, evenals vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en overheidsinstellingen te inspireren en uit te dagen tot het leveren van een effectieve bijdrage aan de verbetering van zorg over de grens. Gezaghebbende experts uit het Nederlandse en Duitse gezondheidswezen hebben interessante thema’s en een aantal good-practices tijdens de informatieve plenaire ochtendsessie toegelicht. In de vier op echte samenwerking gebaseerde workshops in de middag hadden de deelnemers de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen en om eigen ideeën voor mogelijke samenwerking te bespreken. De plenaire slotronde bood vervolgens een pakkend overzicht van resultaten en handvatten voor verdere verbetering en nadere acties.

De bijeenkomst was een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in persoon van hun “Grensmakelaar” Wim van Gelder (tevens oud-Commissaris van de Koningin van Zeeland), die tot midden 2011 de taak had om grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en haar buurlanden te bevorderen.

* Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration

Download hier het symposiumsbericht (pdf)