UKM

UKM / Institut für Hygiëne (Universitätsklinikum Münster)

 

OPDRACHTEN

 

Management-Office voor het prijswinnende Interreg IV A-project "EurSafety Health-Net – Euregionaal Netwerk voor Patiëntveiligheid en Bescherming tegen Infecties"

eurohealthconnect vervulde in het kader van het 6-jarig Interreg IV A Project „EurSafety Health-Net – Euregionaal Netwerk van Patiëntveiligheid en Preventie tegen infecties“ de rol van Management-Office. Het eerste projectjaar was dit in opdracht van het UKM (Universitätsklinikum Münster) en de daaropvolgende 5 jaar voor het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen). Lees meer

Ons kantoor fungeert in de rol van Management-Office als centraal contactpunt voor de projectleiding en alle projectdeelnemers. Wij ondersteunen de projectleiding bij alle coördinerende, organisatorische, administratieve en financiële werkzaamheden, die onderdeel van het project zijn. Daarbij horen taken als organisatie van bijeenkomsten, de voorbereiding van de projectdeclaraties, het opstellen en onderhouden van databestanden (bv. contactdata), het opstellen van handboeken, het bewaken van deadlines, het vinden van partners binnen de verschillende workpackages, e.a.

Het voornaamste doel van het EurSafety Health-net project was het verhogen van de patiëntveiligheid en de preventie tegen infecties. Concreet betekent dit enerzijds, de grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren om mensen te beschermen tegen infecties als H1N1. Anderzijds ging het erom het infectiegevaar, waaraan patiënten tijdens behandelingen blootgesteld worden, te verkleinen. Hierbij speelde in het bijzonder de bescherming tegen bacteriën met antibioticaresistentie (bv. MRSA) een centrale rol, te meer de kans in Duitsland hierop tot 20 keer groter is dan in Nederland.

Het project "EurSafety Health-net" is in 2016 succesvol afgerond; de activiteiten van "EurSafety Health-net" zoals het verstrekken van kwaliteitskeurmerken wordt duurzaam voortgezet vanuit de stichting "EurSafety Health-net".

Het innovatieve grensoverschrijdende project “EurSafety Health-net“ heeft de Gesundheitspreis NRW 2012 mogen ontvangen uit handen van de gezondheidsminister van Noordrijn-Westfalen. U vindt hier een (Duitstalig) persbericht over deze prijs.

Uitgebreide informatie over het project en de voortdurende activiteiten vindt u op de website www.eursafety.eu

eurohealthconnect schrijft ook inhoudelijke rapportages over (INTERREG) projecten. Na inventarisatie van het beoogde informatiedoel en de doelgroep met de opdrachtgever, vormt het team van eurohealthconnect in nauw contact met de designer/drukker ideeën over vormgeving en afmeting. Op efficiënte wijze worden de betrokken projectpartners naar werkzaamheden, feitelijke juistheden en citaten gevraagd en wordt het geheel in zo’n vorm gevat, dat de inhoud kleur krijgt. eurohealthconnect beheert rapportagetrajecten tot aan de fotograaf aan toe, die de in de rapportage besproken projectpartners in hun eigen werkomgeving van laboratorium, ziekenhuis of universiteit treffend op foto vastlegt. Desgewenst houdt het team in de opzet van het bericht rekening met de PR-regels van mogelijk betrokken subsidie-instanties. eurohealthconnect voert de redactie en eindredactie van zulke rapportages uit en zorgt voor een tijdige levering bij de opdrachtgever.

Voor het INTERREG IV A-project “EurSafety health-net” maakte eurohealthconnect een tweetalig handboek in een aantrekkelijke uitgave van 100 pagina's. 

Coördineren, schrijven en indienen van de aanvraag voor het INTERREG III A-project “MRSA-net Twente-Münsterland”

Bij het opstellen en indienen van deze INTERREG projectaanvraag heeft eurohealthconnect de leadpartner UKM en de anderen projectpartners tijdens het gehele traject geadviseerd, begeleid en ondersteund. Lees meer

Uit dit project is het grensoverschrijdende samenwerkingsverband MRSA-net Twente Münsterland tussen de Universiteit Twente, Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, Universitätsklinikum Münster en het Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (nu: Landeszentrum für Gesundheit NRW) voortgekomen. Samen richten zij zich op preventie en bestrijding van MRSA in de Euregio Twente-Münsterland, o.a. door grensoverschrijdende benoeming (spa-typering) en vergelijk van MRSA-bewegingen, het opstellen van verbeterpunten in preventiewerkwijzen in een stationaire omgeving en aansluitend met de ontwikkeling van een grensoverschrijdend kwaliteitskeurmerken op dit thema voor ziekenhuizen.