TRAININGEN & WORKSHOPS

TRAININGEN & WORKSHOPS

Geheel naar behoefte stellen wij op maat individuele trainingen, workshops en praktijkoefeningen in de (acute) zorg voor u samen, variërend van praktijkgerichte taaltrainingen (bv vakjargon) tot aan grensoverschrijdende oefeningen. Wij regelen daarbij de gehele regie en logistiek, ofwel wij vinden een passende locatie, evenals de juiste praktijktrainers en docenten, wij stellen de uitnodigingen en trainingsmateriaal op, vervaardigen bewijs van deelname en voeren de afsluitende evaluatie door.

 

OPDRACHTEN

 

Workshop medisch Duits voor UMCG-medewerkers

Op 28 mei 2013 heeft eurohealthconnect een taal workshop voor medewerkers van het UMCG georganiseerd. Tijdens deze eendaagse workshop konden verpleegkundigen, artsen en medisch secretaresses in praktijkgerichte rollenspellen met Duitse collega’s, patiënten of familie medisch Duits spreken te oefenen. Lees meer

Vele concrete oefensituaties in rollenspellen werden met presentaties over anatomie en Duitse taalvaardigheid evenals voorlichting over de andere werkwijze in Duitsland afgewisseld. De zeer gemotiveerde docenten/acteurs kwamen van de Rettungsdienstschule aan de Akademie für Gesundheitsberufe van het Mathias-Spital in Rheine, tevens partner in training van eurohealthconnect. De deelnemers die tot het einde toe intensief hebben meegedaan en mee geacteerd, waren enthousiast over de opzet en het leerdoel van de dag, waarop naast leren en oefenen ook ongedwongenheid en plezier niet te kort kwamen. Het was een zeer goed geslaagde dag. De workshop werd in de evaluatie met een 9 beoordeeld!

Download workshop Flyer (pdf)

Workshops Duits voor Nederlands personeel in traumazorg/acute zorgsituaties

eurohealthconnect heeft deze taal workshops gezamenlijk georganiseerd met de Rettungsdienstschule aan de Akademie für Gesundheitsberufe van het Mathias-Spital in Rheine voor het Traumacentrum Euregio (Enschede). Lees meer

Sinds 2009 hebben 5 workshops – met duur van 1 dag – plaatsgevonden, waarin rond 100 Nederlandse medewerkers van ziekenhuizen, ambulancediensten en meldkamers geleerd hebben, hoe zij Duitse collega’s, patiënten en familieleden goed kunnen begrijpen en zich makkelijker en beter voor hen verstaanbaar kunnen maken. In praktijk rollenspellen werden situaties geoefend, die in het dagelijkse werk vaak voorkomen. Voor iedere deelnemer was er iets van hun gading bij: van het aannemen van Duitse telefoontjes bij de meldkamer tot gesprekken voor en na de operatie aan het bed met Duitse patiënten en/of hun familie. De Rettungsdienstschule kon hiervoor een team van goede medische trainers en acteurs inzetten.

Naast al deze praktische oefeningen, werden de deelnemers goed geïnformeerd over de organisatie van spoedeisende hulp in Duitsland. Ook kwam het gebruik van Duitse medische vaktaal ondersteund met oefeningen en een woordenlijst aan bod. Om het hoofd tussendoor even vrij te maken, werd de naastgelegen meldkamer bezocht en ambulancevoertuigen en traumaheli „Christoph Europa 2“, die officieel voor traumasituaties in Twente en Oost-Achterhoek wordt ingezet, door Duitse mederwerkers getoond. De deelnemers gingen met de herinnering aan een erg leuke dag, een lagere drempel om Duits te spreken en een praktisch tweetalig zakwoordenboek naar huis.

Download hier onze workshop flyer (pdf)

Opstelling van een tweetalig zakwoordenboek voor spoedeisende hulp/acute zorg

Het betreffende woordenboek voor spoedeisende hulp/acute zorg was een coproductie van eurohealthconnect en het Traumacentrum Euregio. Het ondersteunt medewerkers van meldkamers en ambulancediensten evenals op de spoedeisende hulp en afdelingen van ziekenhuizen in Nederland en in Duitsland bij hun dagelijks werk. Lees meer

Het woordenboek draagt eraan bij, de woordenschat te vergroten en de communicatie bij spoedgevallen te verbeteren. Wij hopen, dat de taalbarrières hiermee worden verkleind en situaties zoals aanmelding en overdracht van patiënten net als het contact met collega’s, patiënten makkelijker wordt.