PR & PROMOTIE

PR & PROMOTIE

Wii zorgen ervoor, dat uw activiteiten of behandelingen niet bij de grens stoppen. Wij adviseren u in haalbaarheid van grensoverschrijdende patiënten dan wel behandelingen. Wij realiseren voor u een 360° bereik en zichtbaarheid in het grensgebied. Met gecoördineerde PR en promotie activiteiten op radio, tv en drukwerk vestigen wij de aandacht op uw grensoverschrijdende activiteiten. Ook stellen we (digitale) informatie flyers op en vertalen websites.

OPDRACHTEN

Samenstelling van een Duitstalige info-flyer over het Thoraxcentrum Twente/Enschede

Het Thoraxcentrum Twente in Enschede heeft EuroHealthConnect een digitale informatie flyer laten samenstellen. Hierin kunnen Duitse patiënten en artsen kort en bondig informatie over het hartcentrum in het Medisch Spectrum Twente (MST) vinden.

Het direct aan de Nederlands-Duitse grens gelegen Thoraxcentrum in Enschede wil zich op deze wijze bij Duitse geïnteresseerden in eigen taal voorstellen. Het voornaamste doel is voor beide kanten van de grens hetzelfde: Patiënten moeten in staat worden gesteld, om indien nodig dichtbij huis en zonder wachtlijsten een kwalitatief hoogwaardige behandeling te kunnen ondergaan. Hierbij mag de grens geen rol spelen.

Download flyer (pdf)