MST/Thoraxcentrum

MST / Thoraxcentrum (Medisch Spectrum Twente)

 

OPDRACHTEN

 

Prijsonderzoek DBC- DRG aan de hand van dotter en bypassoperaties

In opdracht van het Thoraxcentrum Twente, dat zich op locatie van het topklinisch ziekenhuis „Medisch Spectrum Twente“ (MST) in Enschede bevindt, hebben wij aan de hand van twee behandelingen -dotter en bypass- representatief de gemiddelde behandelprijzen, die in Duitsland en in Nederland voor deze behandelingen gerekend mogen worden, uitgerekend. Lees meer

Hiermee werd inzichtelijk, welke verschillen en overeenkomsten er in de kostenstructuren voor beide landen waren. Daarnaast bevat het bericht uitvoerige informatie over de financiering van ziekenhuizen in Duitsland en de Duitse DRG-bekostigingssystematiek.

Inventarisatie van de regionale Duitse zorgverzekeraars

Dit bericht, dat wij in opdracht van het Thoraxcentrum, dat zich op locatie van het topklinisch ziekenhuis „Medisch Spectrum Twente“ (MST) in Enschede bevindt, hebben opgesteld, bevat een inventarisatie van de Duitse zorgverzekeraars in het grensgebied van de EUREGIO. Lees meer

Na algemene informatie over het Duitse zorgverzekeringsveld, volgt een opsomming van de in totaal 50 zorgverzekeraars uit het Duitse grensgebied met de complete contactdata van de regionale en bovenregionale filialen.

Samenstelling van een Duitstalige info-flyer over het Thoraxcentrum Twente/Enschede

Het Thoraxcentrum Twente in Enschede heeft eurohealthconnect een digitale informatie flyer laten samenstellen. Hierin kunnen Duitse patiënten en artsen kort en bondig informatie over het hartcentrum in het Medisch Spectrum Twente (MST) vinden. Lees meer

Het direct aan de Nederlands-Duitse grens gelegen Thoraxcentrum in Enschede wil zich op deze wijze bij Duitse geïnteresseerden in eigen taal voorstellen. Het voornaamste doel is voor beide kanten van de grens hetzelfde: Patiënten moeten in staat worden gesteld, om indien nodig dichtbij huis en zonder wachtlijsten een kwalitatief hoogwaardige behandeling te kunnen ondergaan. Hierbij mag de grens geen rol spelen.

Download flyer (pdf)