MGEPA

MGEPA (Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen)

 

OPDRACHTEN

 

Innovatief inkopen van medische hulpmiddelen naar Duits model

eurohealthconnect heeft in nauw contact met het gezondheidsministerie van Noordrijn-Westfalen een brede inventarisatie naar inkoop van medische hulpmiddelen in Duitsland uitgevoerd. Aanleiding hiervoor was de steeds terugkomende vraag en interesse van verschillende Nederlandse zorginstellingen uit het EHC netwerk naar goedkoper inkopen in Duitsland. Lees meer

Al langere tijd was bekend, dat het prijspeil van medische hulpmiddelen in Nederland erg hoog ligt. Door studie van Ecorys eind 2011 in opdracht van NMa en VWS, werden zelfs prijsverschillen met buurland Duitsland van 30% tot 40% genoemd. Tevens kwamen aanbevelingen tot transparanter, slagvaardiger en professioneler inkopen, door zich vanuit Nederland wellicht bij grotere Europese inkoopverbanden aan te sluiten.

In 2012 heeft eurohealthconnect met haar brede zorgnetwerk geïnventariseerd hoe haalbaar dit soort ideeën zouden zijn. Op basis van een veldonderzoek naar inkopen naar Duits model en in contact met de Universiteit Münster (Center for Hospital Management - prof. dr. dr. von Eiff) en gesprekken in heel Duitsland met verschillende zorginstellingen en inkooporganisaties, is er een duidelijk beeld ontstaan over de enorme verschillen in inkoop tussen Nederland en Duitsland. Ook binnen Duitsland zijn er verschillen tussen inkopen (puur op prijs) en innovatief inkopen (prijs als onderdeel van gehele proces, TCO). Punt van overeenkomst over de hele linie was dat prijzen van medische hulpmiddelen in Duitsland daadwerkelijk een heel stuk lager liggen. Het zal zeker lonend zijn de Duitse expertise op het vlak van innovatief inkopen hier in Nederland in de markt proberen om te zetten.

In samenwerking met een grote zeer ervaren Duitse niet-winstgeoriënteerde inkooporganisatie zal in een volgende stap middels kennisoverdracht en ziekenhuispilots bekeken worden, hoe deze Duitse kennis en ervaring ín en áán Nederlandse organisaties kan worden overgedragen en hoe de markt voor medische hulpmiddelen ín Nederland kan worden ontwikkeld.

Advies over (proces)ondersteuning voor de NRW-NL gezondheidseconomie

Op aanvraag van het Gezondheidsministerie uit Noordrijn-Westfalen heeft eurohealthconnect en De Zorgambassade (www.zorgambassade.nl) een gezamenlijk voorstel uitgewerkt, waarin concrete stappen voor grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van de NRW-NL gezondheidseconomie worden beschreven. Lees meer

Het doel ervan is, het enorme potentieel van gezondheidseconomie in het directe grensgebied van beide landen optimaler te benutten. Noordrijn-Westfalen heeft meer dan 300 kilometer grens met Nederland. Dit vertegenwoordigt een gebied met uiterst interessante mogelijkheden voor informatie-uitwisseling (bv. good practices), netwerken (bv. concollega’s uit het buurland leren kennen), grensoverschrijdende oplossingen (bv. door samenwerking meer en betere behandeling kunnen bieden) en grensoverschrijdende mobiliteit voor medische behandeling (bv. dichter bij huis of bij kortere wachtlijsten). Het uitgebreide, verbeterde behandel- en zorgaanbod en de internationale R&D projecten kunnen tot verbluffende grensoverschrijdende samenwerking en synergie leiden, die de gezondheidseconomiën van de aangrenzende gebieden in beide landen een belangrijke impuls geven.