JUISTE PARTNERS

JUISTE PARTNERS

Wij vinden op vlak van science of health voor u de juiste samenwerkingspartner(s) aan de andere kant van de grens, ondersteunen u in het leggen van (eerste) contacten en het begeleiden dan wel voeren van gesprekken. Tijdens deze gesprekken en eventueel ook rondleidingen ter plaatse, leert u in het buurland niet alleen de mensen, maar ook de organisatie en werkwijze beter kennen. Wij ondersteunen u tot de juiste samenwerkingspartner gevonden is. Bij structurele samenwerking tussen zorginstellingen/ziekenhuizen, ondersteunen wij tevens met op maat gemaakte tweetalige samenwerkingsovereenkomsten (met onderdelen als stroomschema’s, zorgverzekeringen, vergoedingen, infectiepreventie etc.)

OPDRACHTEN

Samenwerkingsovereenkomst tussen SKB Winterswijk en Klinikverbund Westmünsterland ondertekend

Op 25 april 2013 hebben de bestuurders van de dicht bij de grens gelegen ziekenhuizen Streekziekenhuis Koningin Beatrix (NL) en Klinikverbund Westmünsterland (D) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, die het voor Nederlandse hartpatiënten sinds 1 mei 2013 mogelijk maakt om voor een spoeddotterbehandeling naar het naastgelegen St. Agnes-Hospital in Bocholt te gaan.

eurohealthconnect heeft dit grensoverschrijdende traject vanaf het begin begeleid en alle stappen van eerste kennismaking tot de ondertekening van de overeenkomst gecoördineerd evenals inhoudelijk (financieel, juridisch, procesmatig) ondersteund. Van deze samenwerkingsovereenkomst hebben enerzijds Nederlandse acute hartpatiënten profijt, die normaliter aan Nederlandse kant een vrij lange rit met de ambulance naar het eerstvolgende thoraxcentrum in Enschede hebben. Omdat bij een hartinfarct elke minuut telt, spaart de rit over de grens in dit zo belangrijke first golden hour zo’n 20 à 30 minuten waardevolle tijd voor aanvang van de behandeling van de patiënt. Anderzijds zijn door de start van deze samenwerking ook de medisch specialisten evenals de ziekenhuisbesturen van beide ziekenhuizen gebaat met grensoverschrijdende kennisuitwisseling. Uitbreiding van samenwerking op andere vakgebieden wordt nu nagestreefd.