INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

ORGANISATIE VAN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

Wij organiseren in opdracht grensoverschrijdende symposia en informatiebijeenkomsten, om zorgprofessionals uit Nederland en Duitsland bij elkaar te brengen en uit te dagen tot het leveren van een effectieve bijdrage aan de verbetering van zorg over de grens. Organisaties hebben zo de mogelijkheid zich bij de gewenste doelgroep uit het buurland uitgebreid voor te stellen. Deelnemers kunnen hier breed contact leggen met vakgenoten van over de grens. De grootte van de bijeenkomst kan uiteenlopen van een tiental tot een paar honderd deelnemers.

 

OPDRACHTEN

Halfjaarlijkse projectmeetings

In het kader van de twee INTERREG VA-projecten "EurHealth-1Health" en "health-i-care" organiseert en begeleidt eurohealthconnect de regelmatige bijeenkomsten voor de 50 organisaties van de projectpartners die afwisselend langs de grens in Duitsland en Nederland plaatsvinden. Lees meer

In totaal komen daar in twee dagen ongeveer 100 deelnemers bijeen die samenwerken in veel verschillende werkpakketten rond infectiepreventie en het voorkomen van antibioticaresistentie. Tijdens de meetings worden de projectdeelnemers door de projectleider, prof. dr. Alex W. Friedrich, geïnformeerd over de actuele stand van zaken van het project en hebben ze de mogelijkheid om hun eigen activiteiten te presenteren. De intensieve uitwisseling tijdens de projectmeetings bevordert de grensoverschrijdende en sectoroverstijgende samenwerking die ook na afloop van het project zal voortduren. Project Meetings - Impressions (pdf).

 

Inhoudelijke en logistieke organisatie van het symposium “Grenzeloze samenwerking in de Nederlands-Duitse ziekenhuiszorg”

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft eurohealthconnect op 22 juni 2011 het symposium “Grenzeloze samenwerking in de Nederlands-Duitse ziekenhuiszorg” georganiseerd. Rond 200 deelnemers vanuit het Nederlandse en Duitse gezondheidswezen kwamen daar op uitnodiging van de vier betrokkene ministeries* in het Universitair Medisch Centrum St Radboud te Nijmegen samen. Lees meer

Dit symposium was bedoeld om bestuurders van Nederlandse en Duitse ziekenhuizen, artsenorganisaties en zorgverzekeraars, evenals vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties en overheidsinstellingen te inspireren en uit te dagen tot het leveren van een effectieve bijdrage aan de verbetering van zorg over de grens. Gezaghebbende experts uit het Nederlandse en Duitse gezondheidswezen hebben interessante thema’s en een aantal good-practices tijdens de informatieve plenaire ochtendsessie toegelicht. In de vier op echte samenwerking gebaseerde workshops in de middag hadden de deelnemers de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen en om eigen ideeën voor mogelijke samenwerking te bespreken. De plenaire slotronde bood vervolgens een pakkend overzicht van resultaten en handvatten voor verdere verbetering en nadere acties.

De bijeenkomst was een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in persoon van hun “Grensmakelaar” Wim van Gelder (tevens oud-Commissaris van de Koningin van Zeeland), die tot midden 2011 de taak had om grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en haar buurlanden te bevorderen.

* Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration

Download hier het symposiumsbericht (pdf)

Organisatie van het eerste Nederlands-Duitse symposium van het “EurSafety Health-net“ project met internationale sprekers

Van 7-9 december 2011 heeft in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) het eerste Nederlands-Duitse symposium van het “EurSafety Health-net“ project plaatsgevonden met het thema: “Grensoverschrijdende patiëntveiligheid en bescherming tegen infecties”. eurohealthconnect is in het kader van haar activiteiten als Management-Office voor het EurSafety project uitgebreid redactioneel, inhoudelijk en logistiek bij de organisatie van dit driedaagse symposium betrokken geweest. In totaal hebben rond 300 deelnemers aan het symposium deelgenomen. Lees meer

Voor de opening ceremony en de persconferentie op 7 december in het Groningse Academiegebouw waren de staatssecretarissen van de gezondheidsministeries van Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, de directeur Publieke Gezondheid van het Ministerie van VWS, evenals de (plaatsvervangende) directeuren van twee Euregio’s aanwezig. Tijdens het aansluitende driedaagse vaksymposium in het UMCG hebben meer dan 30 experts uit vijf Europese landen komend vanuit instituten als ECDC (Zweden), RIVM, IGZ over thema’s rondom infectiepreventie en patiëntveiligheid verhelderende en informatieve lezingen gegeven. Na en tussen de plenaire presentaties bood het programma voor de deelnemers goede mogelijkheid tot netwerken en kennismaken in de gastvrije ambiance van het UMCG.

Conclusie: Het grensoverschrijdende EurSafety netwerk beschermt patiënten tegen gevaarlijke infecties en zorgt hiermee voor veilige behandelingen. “Bacteriën en virussen kennen geen grenzen, daarom moeten wij gezamenlijk met onze buurlanden aan afspraken over veilige patiëntenzorg werken. Alleen kunnen wij het probleem niet oplossen, maar sámen beschermen wij mensenlevens”, aldus prof. dr. Alex W. Friedrich, projectleider van EurSafety Health-net en hoofd van de afdeling Medische Microbiologie UMCG.

Download hier het persbericht over het EurSafety symposium (pdf)

eurohealthconnect maakt aansprekende programmaboekjes ter ondersteuning van uw symposium of bijeenkomst. Op die wijze hebben de bezoekers altijd de agenda van de dag bij de hand. Tevens is het bij grote symposia, waar men naar vele sprekers luistert, van belang om tijdens maar ook na afloop een handig naslagboekje te kunnen inzien. Onze ervaring is, dat dit meerwaarde aan een symposium geeft. Voor het driedaags symposium van het 'EurSafety Health-net' project, dat met meer dan 30 sprekers en rond 300 deelnemers van 7 – 9 dec. 2011 in het UMCG plaatsvond, maakte eurohealthconnect het tweetalig programmaboekje van 90 pagina’s: een aantrekkelijk boekje in leuk formaat. 

Organisatie van de informatiebijeenkomst “Grenzeloze traumazorg”

Op 28 mei 2009 heeft eurohealthconnect in het Traumacentrum Euregio, gehuisvest in het topklinische ziekenhuis „Medisch Spectrum Twente“ (MST), een grensoverschrijdende informatiebijeenkomst georganiseerd, waarbij snel te bereiken kwalitatief hoogwaardige zorg voor traumapatiënten in de grensregio centraal stond. Lees meer

De rond 60 Duitse deelnemers van ambulancediensten, meldkamers en ziekenhuizen uit het grensgebied waren net als hun Nederlandse collega’s van mening dat: “Traumazorg een thema is, dat ons allen aangaat. Want wij leven hier in de Euregio met 3,4 miljoen mensen in dit Duits-Nederlandse grensgebied. En ongelukken kennen zoals bekend geen grenzen. Waarom zou dat dan voor spoedeisende hulp en traumazorg anders moeten zijn?” Alle deelnemers meenden dat “er voor patiënten geen grenzen mochten zijn”.

Met deze bijeenkomst werd een belangrijke impuls aan de toekomstige ontwikkeling van grensoverschrijdende traumazorg gegeven. De Nederlandse gastheer Traumacentrum Euregio informeerde de Duitse deelnemers met presentaties en een rondleiding langs SEH en ambulancehal met (MMT-)voertuigen over de organisatie van spoedeisende hulp in Nederland.