Het Roessingh

Het Roessingh

Rapportage over revalidatiezorg in het grensgebied van de EUREGIO

In de grensoverschrijdende traumaregio van ‘TraumaNetzwerk NordWest’ komt het met enige regelmaat voor dat het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor een Duitse patiënt in geval van spoedeisende zorg het Medisch Spectrum Twente in Enschede is. In verschillende gevallen worden deze Duitse patiënten tijdens hun Nederlandse ziekenhuisopname ook al door artsen van het revalidatiecentrum Het Roessingh behandeld. Dan zou het toch logisch zijn, deze patiënten aansluitende in het Roessingh te laten revalideren. Maar hoe zit dat dan? En…wat is mogelijk?

Voor revalidatiezorg over de grens is er geen duidelijk geëffend pad met informatie en mogelijkheden. Daarom deed eurohealthconnect in opdracht van Het Roessingh in Enschede een inventarisatie. De centrale vraag in dit bericht was, of patiënten uit Duitsland c.q. uit het Duitse EUREGIO gebied in aanmerking kunnen komen voor revalidatie in Het Roessingh en hoe de betaling door Duitse betalende instanties voor revalidatie in dit geval dan georganiseerd is dan wel georganiseerd kan worden. Een enerzijds inhoudelijk en anderzijds financieel-verzekeringstechnisch bericht op zoek naar mogelijkheden voor de Duitse patiënt tot multidisciplinaire behandeling net over de grens in Het Roessingh.