FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

U heeft een idee voor een grensoverschrijdend gezondheidsproject? Wij bespreken en toetsen uw onderwerp op Europese factor, grensoverschrijdendheid, gewenstheid ervan bij subsidieverstrekkers en daarmee de haalbaarheid van een op te starten project. Bovendien brengen wij u in contact met de juiste partners en ondersteunen u bij het leggen van deze contacten.

Wij helpen u desgewenst bij de financieringsaanvragen (bijv. INTERREG project). Samen met u zetten wij, conform de inzet in het project, de financiën op papier of rekenen wij de gehele financiën met u door, zodat u een aanvraagconforme en kansrijke subsidiemogelijkheid krijgt.

 

OPDRACHTEN

Coördineren, schrijven en indienen van de aanvraag voor het People-to-People INTERREG III A-project “Versterking van de positie van de patiënt/burger in het (inter)euregionale gezondheidswezen”

Deze projectaanvraag voor een People-to-People INTERREG III A-project heeft eurohealthconnect na uitgebreid onderzoek voor de patiëntenbelangenorganisatie PCPT (nu: Zorgbelang Overijssel) en geschreven en ingediend. Lees meer

De Duitse partner was het Deutsche Paritätischer Wohlfahrtsverband (DPWV), een patiëntenbelangenorganisatie uit Ahaus (D). Het project is in 2005/2006 uitgevoerd en vormt de basis voor de oprichting van de Europese patiëntenvereniging EPECS (European Patients Empowerment voor Customised Solutions). Doel van het project was, ervoor te zorgen dat de patiënt en de consument uit de regio Twente en Münsterland meer invloed krijgt op het grensoverschrijdend zorgaanbod. Het project bestond uit grensoverschrijdende bijeenkomsten zelfhulpgroepen, ondersteuning informatievragen zorg over de grens, ontwikkelen van een informatiefolder voor de grensburger over zorg over de grens.

Coördineren, schrijven en indienen van de aanvraag voor het INTERREG V A-project “EurHealth-1Health”

eurohealthconnect heeft deze INTERREG projectaanvraag voor de leadpartner UMCG geheel uitgewerkt en conform INTERREG VA richtlijnen (InterDB) ingediend.
Lees meer

eurohealthconnect heeft gezorgd voor het coördineren van alle projectpartners, het verzamelen, redactioneel bewerken en INTERREG conform opstellen van zowel de complete aanvraagtekst als ook de gehele budgetplanning (overkoepelend en per partnerbudget). Het project is begin 2016 goedgekeurd. Alle projectactiviteiten zijn gericht op het thematische speerpunt betreffende de bestrijding van infecties, die worden veroorzaakt door bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), en op het voorkomen van antibioticaresistentie bij mens en dier alsmede verlaging van de daarmee verbonden risico’s voor patiënten en de volksgezondheid. In dit project werken experts uit de humane en de diergeneeskunde grens- en sectoren overstijgend samen. 

Coördineren, schrijven en indienen van de aanvraag voor het INTERREG V A-project “DAME (Deep learning Algorithms for Medical image Evaluation)”

In opdracht van HANNN (Healthy Ageing Network Northern Netherlands) heeft eurohealthconnect het gehele INTERREG aanvraag traject voor dit project succesvol uitgevoerd.Lees meer

Het project start in 2017 en heeft als doel de ontwikkeling van software algoritmen voor het detecteren van afwijkingen in medische beelden (imaging) op basis van machine learning. De projectleadpartner is het UMCG en de overige projectpartners zijn COSMONiO IMAGING B.V. (Groningen), Use-Lab,  Radiologie West-Münsterland en Universitätsklinik für Medizinische Strahlenphysik, Pius-Hospital Oldenburg. Dit is een goed voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking op vlak van science -, health partijen en hoog innovatief MKB.

Coördineren, schrijven en indienen van de aanvraag voor het INTERREG III A-project “MRSA-net Twente-Münsterland”

Bij het opstellen en indienen van deze INTERREG projectaanvraag heeft eurohealthconnect de leadpartner UKM en de anderen projectpartners tijdens het gehele traject geadviseerd, begeleid en ondersteund. Lees meer

Uit dit project is het grensoverschrijdende samenwerkingsverband MRSA-net Twente Münsterland tussen de Universiteit Twente, Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, Universitätsklinikum Münster en het Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (nu: Landeszentrum für Gesundheit NRW) voortgekomen. Samen richten zij zich op preventie en bestrijding van MRSA in de Euregio Twente-Münsterland, o.a. door grensoverschrijdende benoeming (spa-typering) en vergelijk van MRSA-bewegingen, het opstellen van verbeterpunten in preventiewerkwijzen in een stationaire omgeving en aansluitend met de ontwikkeling van een grensoverschrijdend kwaliteitskeurmerken op dit thema voor ziekenhuizen.

Coördineren, schrijven en indienen van de aanvraag voor het INTERREG V A-project “health-i-care”

eurohealthconnect heeft deze INTERREG projectaanvraag voor de leadpartner UMCG geheel uitgewerkt en conform INTERREG VA richtlijnen (InterDB) ingediend. Lees meer

eurohealthconnect heeft gezorgd voor het coördineren van alle projectpartners, het verzamelen, redactioneel bewerken en INTERREG conform opstellen van zowel de complete aanvraagtekst als ook de gehele budgetplanning (overkoepelend en per partnerbudget). Het project is eind 2015 goedgekeurd. In dit project werken Duitse en Nederlandse partners uit health, science en business in 30 verschillende consortia samen aan de ontwikkeling van innovatieve producten en technologieën, die de bevolking tegen infecties beschermen en antibioticaresistentie het hoofd bieden.