EUROPESE GEZONDHEIDSPROJECTEN

EUROPESE GEZONDHEIDSPROJECTEN

Wij fungeren als management office voor de projectleiding en alle projectpartners. Wij ondersteunen de projectleiding bij alle coördinerende, organisatorische, publicitair-redactionele, administratieve en financiële werkzaamheden, die onderdeel van en een verplichting in het project zijn. Daarbij hoort de organisatie van bijeenkomsten, de voorbereiding en begeleiding van de declaratie van projectgelden voor alle partners, de opzet en het onderhoud van adressenbestanden, de opzet van draaiboeken, het bewaken van deadlines, het schrijven van persberichten, alles tweetalig doorvoeren, het vinden van partners binnen verschillende werkpakketten/innovatie consortia en nog veel meer. Opdrachtgevers beschouwen ons als vaste steun en toeverlaat, als een solide Management Office voor hun project.

OPDRACHTEN

Management-Office voor het INTERREG V A-Project „EurHealth-1Health: Euregional Prevention Against Antibiotic Resistance and Infections“

eurohealthconnect werkt in het  INTERREG V A-Project „EurHealth-1Health: Euregional Prevention Against Antibiotic Resistance and Infections“ als Management-Office nauw met de leadpartner van het project – UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) – samen. Daarbij ondersteunt het Management-Office de leadpartner in de volledige uitvoering en afhandeling van alle administratieve en financiële taken. Deze omvatten regelmatige project-inhoudsrapportages, declaraties, organiseren van evenementen, de website, contact met projectpartners, PR-maatregelen, databases, enz. Lees meer

 Alle activiteiten van het project „EurHealth-1Health – Euregional Prevention Against Antibiotic Resistance and Infections“ zijn gericht op één van de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg: de bestrijding van levensgevaarlijke infecties die worden veroorzaakt door bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Hierbij moet stevig op het ontstaan van antibioticaresistente worden ingezet. Dit is slechts met behulp van een geïntegreerd „1Health“- concept mogelijk: de gezondheid van mens en dier is namelijk direct gerelateerd en wordt beïnvloed door het milieu.

Vooral bij infectieziekten wordt duidelijk dat de gezondheid van mens en dier met elkaar verbonden is: problemen met dezelfde zeer resistente micro-organismen en de daarmee samenhangende antibioticaresistentie treden zowel bij mensen- als dierenpopulaties op. Het gebruik van antibiotica bij mens en dier leidt tot emissies van antibiotica en het aantreffen van antibioticaresistentie in rioleringssystemen en oppervlaktewater. Grens- en sector overschrijdende samenwerking is daarom van groot belang.

Meer informatie over het project en de activiteiten in de werkpakketten is te vinden op de website www.eurhealth-1health.eu

De belangrijkste informatie over het project is te vinden in de fact sheet van het project. 

Management-Office voor het INTERREG V A-Project „health-i-care: innovations for safer healthcare“

eurohealthconnect werkt in het  INTERREG V A-Project „health-i-care: innovations for safer healthcare“ als Management-Office nauw met de leadpartner van het project  – UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) – samen. Daarbij ondersteunt het Management-Office de leadpartner in de volledige uitvoering en afhandeling van alle administratieve en financiële taken. Deze omvatten regelmatige project-inhoudsrapportages, declaraties, organiseren van evenementen, de website, contact met projectpartners, PR-maatregelen, databases, enz. Lees meer

Health-i-care concentreert zich op de ontwikkeling van innovatieve producten en technologieën, die de bevolking tegen infecties beschermen en antibioticaresistentie het hoofd bieden. In het kader van health-i-care werden 30 innovatieconsortia samengesteld. Deze consortia bestaan steeds uit een MKB en ondersteunende partners uit kennisinstellingen en het gezondheidswezen. Binnen deze consortia worden hiervoor vraaggerichte innovaties gerealiseerd. Daarbij gaat het om innovatieve en andersoortige hulpmiddelen binnen de werkvelden medische voorlichting & training/eHealth, diagnostiek & preventie, infectiepreventie – OneHealth, medische(e) technologie. Health-i-care zet zich door middel van landsgrens- en sectoroverstijgende netwerkvorming in voor versterking van het innovatievermogen in de grensregio en, daarmee verbonden, voor de ontwikkeling van één sterke gezondheidseconomische regio.

Meer informatie over het project en de activiteiten in de werkpakketten is te vinden op de website www.health-i-care.eu

De belangrijkste informatie over het project is te vinden in de fact sheet van het project. 

Management-Office voor het prijswinnende Interreg IV A-project "EurSafety Health-net – Euregionaal Netwerk voor Patiëntveiligheid en Bescherming tegen Infecties"

eurohealthconnect vervulde in het kader van het 6-jarig Interreg IV A Project „EurSafety Health-net – Euregionaal Netwerk van Patiëntveiligheid en Preventie tegen infecties“ de rol van Management-Office. Het eerste projectjaar was dit in opdracht van het UKM (Universitätsklinikum Münster) en de daaropvolgende 5 jaar voor het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen). Lees meer

Ons kantoor fungeert in de rol van Management-Office als centraal contactpunt voor de projectleiding en alle projectdeelnemers. Wij ondersteunen de projectleiding bij alle coördinerende, organisatorische, administratieve en financiële werkzaamheden, die onderdeel van het project zijn. Daarbij horen taken als organisatie van bijeenkomsten, de voorbereiding van de projectdeclaraties, het opstellen en onderhouden van databestanden (bv. contactdata), het opstellen van handboeken, het bewaken van deadlines, het vinden van partners binnen de verschillende workpackages, e.a.

Het voornaamste doel van het EurSafety Health-net project was het verhogen van de patiëntveiligheid en de preventie tegen infecties. Concreet betekent dit enerzijds, de grensoverschrijdende samenwerking te intensiveren om mensen te beschermen tegen infecties als H1N1. Anderzijds ging het erom het infectiegevaar, waaraan patiënten tijdens behandelingen blootgesteld worden, te verkleinen. Hierbij speelde in het bijzonder de bescherming tegen bacteriën met antibioticaresistentie (bv. MRSA) een centrale rol, te meer de kans in Duitsland hierop tot 20 keer groter is dan in Nederland.

Het project "EurSafety Health-net" is in 2016 succesvol afgerond; de activiteiten van "EurSafety Health-net" zoals het verstrekken van kwaliteitskeurmerken wordt duurzaam voortgezet vanuit de stichting "EurSafety Health-net".

Het innovatieve grensoverschrijdende project “EurSafety Health-net“ heeft de Gesundheitspreis NRW 2012 mogen ontvangen uit handen van de gezondheidsminister van Noordrijn-Westfalen. U vindt hier een (Duitstalig) persbericht over deze prijs.

Uitgebreide informatie over het project en de voortdurende activiteiten vindt u op de website www.eursafety.eu

eurohealthconnect schrijft ook inhoudelijke rapportages over (INTERREG) projecten. Na inventarisatie van het beoogde informatiedoel en de doelgroep met de opdrachtgever, vormt het team van eurohealthconnect in nauw contact met de designer/drukker ideeën over vormgeving en afmeting. Op efficiënte wijze worden de betrokken projectpartners naar werkzaamheden, feitelijke juistheden en citaten gevraagd en wordt het geheel in zo’n vorm gevat, dat de inhoud kleur krijgt. eurohealthconnect beheert rapportagetrajecten tot aan de fotograaf aan toe, die de in de rapportage besproken projectpartners in hun eigen werkomgeving van laboratorium, ziekenhuis of universiteit treffend op foto vastlegt. Desgewenst houdt het team in de opzet van het bericht rekening met de PR-regels van mogelijk betrokken subsidie-instanties. eurohealthconnect voert de redactie en eindredactie van zulke rapportages uit en zorgt voor een tijdige levering bij de opdrachtgever.

Voor het INTERREG IV A-project “EurSafety Health-net” maakte eurohealthconnect een tweetalig handboek in een aantrekkelijke uitgave van 100 pagina's.

Coördinatie van de vertaling en eindredactie van het Duitse boek “Das Ende der Antibiotika” van Rinke van den Brink

In 2015 is de Duitse uitgave van het boek “Het einde van de antibiotica – hoe bacteriën winnen van een wondermiddel” verschenen. Auteur van dit boek is Rinke van den Brink, redacteur gezondheidszorg bij de NOS. eurohealthconnect heeft het gehele Duitse uitgavetraject gecoördineerd, van de vertaling tot de eindredactie. Lees meer

Wij hebben gezorgd voor vertalen, redigeren, corrigeren en aansluitend presenteren van het boek tijdens bijeenkomsten en persconferenties. De Duitse uitgave is helemaal bijgewerkt voor Duitse lezers, werd met twee hoofdstukken uitgebreid en bevat een voorwoord van prof. dr. Alex W. Friedrich, hoofd Medische Microbiologie UMCG.

Bestelling: www.bod.de