Acute Zorg Euregio

ACUTE ZORG EUREGIO

 

OPDRACHTEN

 

Rapportage over traumazorg in het Duitse grensgebied van de EUREGIO

Dit bericht, dat wij in opdracht van het Traumacentrum Euregio, dat zich op locatie van het topklinisch ziekenhuis „Medisch Spectrum Twente“ (MST) in Enschede bevindt, gaat over de organisatie van de ambulancediensten en de trauma- en spoedeisende zorg aan de Duitse kant van de grens. De nadruk ligt op de 3 grensgebieden in de Duitse EUREGIO: Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Borken en Kreis Steinfurt. Lees meer

Er wordt uitvoerig beschreven welke organisaties in Duitsland voor spoedeisende hulp verantwoordelijk zijn en hoe zij zijn opgebouwd en functioneren. Vervolgens komen ook de verschillende opleidingen, het Duitse Notarzt-systeem en de personeelssamenstelling op de Duitse ambulances ter sprake. Per Kreis worden de verschillende uitvoerende ambulancediensten, de meldkamers evenals de relevante ziekenhuizen en hun contactpersonen genoemd.

Workshops Duits voor Nederlands personeel in traumazorg/acute zorgsituaties

EuroHealthConnect organiseert deze taal workshops gezamenlijk met de Rettungsdienstschule aan de Akademie für Gesundheitsberufe van het Mathias-Spital in Rheine voor het Traumacentrum Euregio (Enschede). Lees meer

Sinds 2009 hebben 5 workshops – met duur van 1 dag – plaatsgevonden, waarin rond 100 Nederlandse medewerkers van ziekenhuizen, ambulancediensten en meldkamers geleerd hebben, hoe zij Duitse collega’s, patiënten en familieleden goed kunnen begrijpen en zich makkelijker en beter voor hen verstaanbaar kunnen maken. In praktijk rollenspellen werden situaties geoefend, die in het dagelijkse werk vaak voorkomen. Voor iedere deelnemer was er iets van hun gading bij: van het aannemen van Duitse telefoontjes bij de meldkamer tot gesprekken voor en na de operatie aan het bed met Duitse patiënten en/of hun familie. De Rettungsdienstschule kon hiervoor een team van goede medische trainers en acteurs inzetten.

Naast al deze praktische oefeningen, werden de deelnemers goed geïnformeerd over de organisatie van spoedeisende hulp in Duitsland. Ook kwam het gebruik van Duitse medische vaktaal ondersteund met oefeningen en een woordenlijst aan bod. Om het hoofd tussendoor even vrij te maken, werd de naastgelegen meldkamer bezocht en ambulancevoertuigen en traumaheli „Christoph Europa 2“, die officieel voor traumasituaties in Twente en Oost-Achterhoek wordt ingezet, door Duitse mederwerkers getoond. De deelnemers gingen met de herinnering aan een erg leuke dag, een lagere drempel om Duits te spreken en een praktisch tweetalig zakwoordenboek naar huis.

Download hier onze workshop flyer (pdf)

Opstelling van een tweetalig zakwoordenboek voor spoedeisende hulp/acute zorg

Het betreffende woordenboek voor spoedeisende hulp/acute zorg is een coproductie van eurohealthconnect en het Traumacentrum Euregio. Het ondersteunt medewerkers van meldkamers en ambulancediensten evenals op de spoedeisende hulp en afdelingen van ziekenhuizen in Nederland en in Duitsland bij hun dagelijks werk. Lees meer

Het woordenboek draagt eraan bij, de woordenschat te vergroten en de communicatie bij spoedgevallen te verbeteren. Wij hopen, dat de taalbarrières hiermee worden verkleind en situaties zoals aanmelding en overdracht van patiënten net als het contact met collega’s, patiënten makkelijker wordt.